Vejene

Vejene

Vejfyld

Alle medlemmer 

er velkommen til at hente vejfyld (stigrus) til opfyldning af huller i vejen.

Vejfyld ligger på pladsen v/Violvej ved miljøstationen

alle er velkommen til selv at hente og dække huller i vejene materialet ligger ved containerpladsen Violvej.