Beskrivelse

Beskrivelse

9. september 2017

 

Projekt beskrivelse:
Ny vejbelægning på områdets veje.


Målsætning:

Få etableret en fast vejbelægning med bitumen og skærver, som fjerner støvgener fra udvalgte og trafike­rede veje, samt få reduceret Vejafdelingens vedligeholdelsesarbejde fremover!


Opgavestiller:

Støvproblemet har over tid været genstand for mange og store diskussioner på foreningens generalforsam­linger. Forskellige tiltag har været forsøgt for at komme støv problemet til livs, ral belægninger, Dustex be­handling, asfaltbelægninger på indkørsler og vejkryds. Alle tiltag uden held. Grundejerne har også foreslået lukninger af veje for gennemgående trafik, som bestyrelsen dog har afvist. Vi må nu konstatere, at kravet om ”støvfrie” veje er blevet så udtalt på de seneste generalforsamlinger, og nu har en gruppe grundejere bedt bestyrelsen om at få undersøgt muligheden for at få Overflade Behandlet (OB) de mest trafikerede veje i området.

Projekt:

Få udskiftet den nuværende asfaltgranulat- og stigrusoverflade til en fast belægning med bitumen og skærver og dermed få skabt fremtidens vejbelægning i området.

  1. Få afstemt, hvordan Bestyrelsen vil arbejde med projektet, og hvem der skal drive det.
  2. Få undersøgt mulighederne for at ændre den nuværende løse asfaltgranulat- og stigrusvejbelægning til en fastbelægning. Materiale fra potentielle leverandører, besigtige sommerhusveje, som er OB.
  3. Få undersøgt, om Odder Kommune vil dispensere fra den nuværende Lokalplan nr. 3029, i første om­gang med en hensigtserklæring, og senere hvis projektet skal gennemføres en dispensation. Uden dispensation stopper projektet.
  4. Få udviklet finansieringsmodeller og dokumenteret evt. ændringer i Foreningens vedtægter.
  5. Få udarbejdet en informationsmodel, som inddrager og holder Grundejerne maksimalt orienteret i hele processen. Bruge mail, som direkte kommunikation til grundejerne, holde hjemmesiden ajour. Evt. af­holder vi et fællesmøde, evt. foretager vi en vejledende afstemning på et fællesmøde eller på en gene­ralforsamling.
  6. Få udarbejdet et beslutningsoplæg til en generalforsamling med økonomi, hvilke veje, etableringsplan og økonomi.
  7. Hvis generalforsamlingen siger god for projektet, så går vi videre med en realisering. Uden generalforsamlingens accept stopper pro­jektet.
  8.  Realisering af projektet. Valg af en leverandør. Alt efter den besluttede model få gennemført projektet.
  9. Løbende kontrol af effekten på ændringen.

Ove Sørensen

Hvad er OB? På nettet findes flere informationer, prøv disse:

 

https://www.ncc.dk/vi-tilbyder/asfalt-og-rastoffer/asfaltarbejde/ob/

http://www.munck-asfalt.dk/5-bel%C3%A6gningstyper.html