Ansøgning

Ansøgning

Vejoversigt

Til Odder Kommune.

Rude Strand

29. september 2017.


Teknisk Forvaltning.

 

Ang. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 3029 for sommerhusområdet Rude Strand.

Rude Strand Grundejerforening ansøger hermed om en dispensation fra lokalplan nr. 3029 vedrørende vedligeholdelse af områdets veje.

Foreningen ønsker at overfladebehandle (OB) udvalgte trafikerede veje med bitumen og skærver i farvenuancer tilpasset de nuværende vejebelægninger med asfalt granulat og vejgrus i området.

Vores ønske om at få etableret en fast overflade på vores veje er:

  • At få fjernet de store støvgener, som i tørre perioder er til meget stor belastning for de omliggende grundejere.
  • At få fjernet huller, som hurtigt opstår igen og igen, og dermed få reduceret vores vedligeholdelsesarbejde fremover.
  • Vi vil med det ønskede fremtidssikre vores veje til grundejernes behov.

Rude Strand sommerhusområdet har over tid ændret sig fra at være et specifikt ferieområde i juni/juli måned til et ferie/boligområde, med et stadigt voksende antal helårsbeboelser. Det medfører over året en større trafikintensitet på vores indfalds- og fordelingsveje i området og dermed en øget slidtage på vores veje.

Grundejernes krav til vejenes kvalitet er stadig voksende og de ønsker hverken støv og huller i vejene.

Den kraftige trafik slider meget på vejene og sammenholdt med de regnmængder, vi har set indtil nu, og som sandsynligvis vil komme i de kommende år, er vi nødt til at udvikle vores veje til fremtiden.

Stikveje og veje med lidt trafik vil vi fremover vedligeholde på normalvis.

 

Grundejerforeningen er til rådighed for yderligere information om det ansøgte.


PBV

Ove Sørensen Vejformand

21600093