Hybridløsning

Hybridløsning

Hybrid fase 2 er afsluttet november 2017

Den sydlige udkørsel på Østpassagen er asfalteret. Projektet er hermed lukket.

Hybrid fase 2 er gennemført maj 2016

Dog mangler der en afgørelse mellem grundejerne, hvor den sydlige udkørsel på Østpassagen reelt ligger. 

Denne problemstilling skal løses inden projektet kan afsluttes.

Venlig hilsen

Ove Sørensen, vejformand

Godkendelse generalforsamling 2012 

Gennemførsel af Hybrid fase 2 uge 16 – 2016.

Grundejerforeningen gennemfører, i samarbejde med Lemminkainen, udlægning at asfalt på stikvejene fra Kystvejen til området (Hybrid fase 2) i uge 16.

Der aftalt følgende arbejdsplan:

 Tirsdag den 19. april fræser Lemminkainen stikvejene op og flytter materialet i depot.

 • Onsdag den 20. april starter udlægning af asfalt
 • Torsdag den 21. april afsluttes udlægning af asfalt omkring middag.

Følgende vej er omfattet af arbejdet: Nordbyvej – Tunøvej – Østpassagen – Rudehusvej – Strandmarksvej – Lyngmarksvej – Lyngbakkevej – Hougaardsvej.

I forbindelse med arbejdets udførsel, kan der være gener for færdsel på vejene.  Strandmarksvej og Nordbyvej er blinde. Der lægges en seddel i postkasserne med orientering om at ind- og udkørsel kan være spærret i en periode.

Vi håber på Grundejernes forståelse og ser frem til at få arbejdet udført.

Venlig Hilsen

Ove Sørensen Vejformand

2160 0093

Gennemførsel.

1. fase og Vorbækvej tilslutning til Kystvejen er gennemført i efteråret 2012.

Vejafdelingen – Rude og Saxilds Hus- og Grundejerforening.

                

Ordinær generalforsamling lørdag den 28. juli 2012. Forslag til gennemførsel af Hybrid løsningen – asfaltering af stikveje og vejkryds fra Kystvejen.

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for en gennemførsel og en finansiering af Hybridløsningen, omfattende asfaltering af stikveje op til 16 meter og vejkryds op til 16 meter, afretning af vejunderlag, højderegulering af kloakbrønde og opretning af vejkanter. Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen behandler og beslutter en to delt implementering af Hybridløsningen.

 1. etape omfatter de 3 stikveje og vejkryds (mærket 1) på omstående vejkort. Samlet pris Kr. 350.000,00.
 2. etape omfatter de 5 stikveje (mærket 2) på omstående vejkort. Samlet pris kr. 200.000,00

Gennemførsel af 1. etape.

 • Samlet pris Kr. 350.000,00
 • Finansiering:
  • Vejafdelingen Kr. 200.000,00
  • Lån fra Grundejerforeningen Kr. 150.000,00
  • Vejbidraget hæves med Kr. 100,00 til Kr. 300,00 årligt fra 1. januar 2013.
  • Gennemførsel i efteråret 2012 eller foråret 2013.

Gennemførsel af 2. etape.

Når lånet til Grundejerforeningen er tilbagebetalt, nominelt 3 år, spares der op til en gennemførsel af 2. etape.

En forudsætning for igangsættelse af Hybridløsningen er at Generalforsamlingen beslutter at hæve det årlige vejbidrag med Kr. 100,00 til kr. 300,00 fra 1. januar 2013 og indtil projektet er betalt.


Venlig hilsen

Ove Sørensen

Vejafdelingen - 1. juli 2012.

Omstående vejkort oversigt.