Vejafdeling

Vejafdeling

APRIL 2019

Vejentreprenøren har sammen med bestyrelsen lukket de mindre huller

Når der forhåbentig snart kommer regn, vil større huller blive renset op, fyldt og kompimeret af vejentreprenøren

Herefter vil samtlige veje blive kørt igennem med vejhøvlen og blive tromlet efterfølgende