Grundejerinput

Grundejerinput

Grundejernes kommentarer til OB projektet

Grundejernes input.

Her kommer grundejernes kommentarer, spørgsmål, input til projektet, bekymringer mv, som vi måtte modtager på vores mail. De oplistes fortløbende med dato og bliver anonymiseret.


14/1 2018 - Hougaardsvej.

Vedr: det nye projekt OB belægning.

Da jeg går ud fra at biler vil køre hurtigere end i dag, mener jeg det er nødvendigt at kombinere evt. ny belægning med en form for fartbegrænsning.

Hvad er bestyrelsens holdning hertil?


7/1 2018 - Violvej.

Vi synes det er en rigtig god ide med dette OB projekt så kan vi forhåbentlig slippe for al det støv, når vi sidder ude og spiser og der kommer en bil forbi får vi sand imellem tænderne. Støvproblemerne er blevet meget værre efter der er kommet stigrus på vejen.

Arbejd videre med dette projekt. Det er klart at vejbidraget vil blive større, men vi er nødt at Investerer noget for at komme støvproblemet til livs.


31/10 – Granvej.

Jeg syntes det er et godt initiativ, med at få gjort noget ved støvgenerne på diverse veje i området, vil glæde mig til det projekt er færdig.

Håber der kommer en dispensation.

Nu da foreningen er så gammel, var det så ikke en ide at man opkrævede et større beløb til en vejfond, så den dag der blev brug for det, og kunne betale for større vedligeholdelser af vejene.

 Hvor jeg bor har vi en asfaltkonto, hvor der bliver sat penge ind hvert år, alle betaler, tvungen medlemskab i beboerforeningen.

Vi skal selv betale for reparation af fælles stier og P. pladser, og det er jo dyrt når der skal asfalteres.

Der købes så obligationer for pengene.