Køreplan

Køreplan

September 2017


Overflade Behandling (OB) af veje: Køreplan for Projektet.


Fase 1 – dispensation fra 3029

 1.  Bestyrelsen formulerer og godkender projektet. OK – september 2017.
 2. Ansøgning til Odder Kommune om en dispensation fra lokalplan nr. 3029 vedrørende vedligeholdelse af områdets veje. Er afsendt 29/9 2017.
 3. Får vi ikke en dispensation fra Odder Kommune stopper projektet.


Fase 2 – der udarbejdes et forslag til generalforsamlingens behandling juli 2018

 1. Dialog med potentielle leverandører om OB.
 2. Den tekniske løsning udarbejdes. OB-metode, vejprofiler, huller, rabatter, tilslutning til asfalt, overgang til stikveje med løs belægning, reparationer, kloakdæksler.
 3. Finansieringsmodel udarbejdes efter forsikringsprincippet ” alle kan køre på vejen og alle betaler til vejen”. Løbende implementering - vejbidraget hæves moderat eller hurtig implementering - vejbidraget hæves maximalt.
 4. Informationsmodel til grundejerne udarbejdes. Via grundejerforeningens hjemmeside og med direkte mails holdes grundejerne maksimalt orienteret om projektet. Modellen giver mulighed for en tovejs­kommunikation med grundejerne.
 5. Evt. gennemføres et medlemsmøde, hvor projektet bliver behandlet. Med deltagelse af en OB-spe­cialist, en repræsentant fra en forening, som har OB veje, evt. repræsentant fra Odder Kommune.
 6. Der udarbejdes et beslutningsoplæg til generalforsamlingen juli 2018 med alternativer for en gennem­førsel, hvilke veje først, vejbidrag, faser.
 7. Generalforsamlingen godkender eller stopper projektet.

Fase 3 – implementering af projektet

 1. Den valgte model/økonomi giver hastigheden for gennemførsel af ændringen.
 2. Valg af leverandør.
 3. Udarbejdelse af en projektplan med leverandøren
 4. Gennemførsel.
 5. Afslutning og fakturering. Faser og delfakturering.
 6. Løbende kontrol af effekten på ændrede veje med OB.


9. oktober 2017

Ove Sørensen